Du använder en gammal webbläsare. Var god uppgradera för att få en bättre upplevelse.
Allmänt

Rebranding Marketing Cloud och Pardot

Då var det dags igen, Salesforce byter namn på utvalda produkter för att uniformt anpassa sin profilering mot marknaden. Fokus denna gången är främst på Marketing Cloud och Pardot.

Detta görs givetvis som en naturlig del av att inköpta lösningar införlivas i existerande produkter men det är också ett sätt att introducera ett nytt gemensamt och enklare språk som passar in i hela Salesforce moln universum. Tanken är att det ska bli lättare att kommunicera om produkterna vilket bör stärka varumärkena över tid. Salesforce nämner således själva att ledorden är enkelhet, enhetlighet och flexibilitet som ligger som grund för deras nya rebranding. 

Det är framförallt Marketing Clouds alla studios och analysverktyg som får nya enhetliga namn och i samband med detta så samlar man ihop Email Studio, Mobile Studio, Advertising Studio och Journey Builder under ett gemensamt “Engagement“ paraply. I anknytning med detta kommer Pardot att byta namn till “Marketing Cloud Account Engagement”. 

Idén är enkel att förstå att man vill harmonisera alla de olika system som man har samlat ihop under många år. Pardot har varit ur ett profileringsperspektiv lite svår att hantera. Pardot Cloud har säkerligen aldrig varit ett alternativ. Att man nu vill samla sina marknadsföringsprodukter under ett moln narrativ är logiskt men visst kan namnet “Marketing Cloud Account Engagement” vara tydligt och förvirrande på samma gång. Ordet Account ska förmodligen tydliggöra att Pardot fortfarande framförallt är en B2B plattform i den kommande Marketing Cloud sviten men att systemet samtidigt huvudsakligen är en hub för hanteringen av Contacts och Leads kan ses som motsägelsefullt. Å andra sidan så är det just branding mot kund som är målet och där kanske man träffar rätt med den långsiktiga profileringen. Tiden får utvisa. 

Att man nu namnger produkterna utifrån vad de faktiskt gör utifrån ett kundperspektiv är ytterligare ett sätt att understryka Salesforce som en användarvänlig plattform eller som Salesforce uttrycker det med slagordet ”Easy”. Tekniska namn bygger murar mot denna ambition. Allt ligger i orden. 

Att man fokuserar på de minst sagt generella begreppen Engagement och Personalization som hänvisar till appar, funktioner samt arbetssätt kan det innebära fördelar om arkitekturen är strikt designad utifrån kundens resa men också kanske leda till kommunikations- och orienteringssvårigheter. Om allt är Engagement trots att plattformen är tekniskt uppdelad i olika Clouds, funktionaliteter och appar så måste man kanske hålla tungan rätt i mun men det är förmodligen bara att göra nyheten till en vana. Det brukar sätta sig.

Låt oss se hur man nu kommer att paketera sin “nya” svit men kortsiktigt är det säkerligen nog bara en fråga om att lära sig en ny samling vokabulär. Business as usual alltså. 

Marketing Cloud nya produktnamn 2022

 

Thank you for letting us know!