Du använder en gammal webbläsare. Var god uppgradera för att få en bättre upplevelse.

Marketing Automation Förstudie

En Marketing Automation Förstudie genomförs för att skapa förståelse i organisationen, sätta begrepp, termer och modeller samt för att få ett regelverk och en plan för att börja arbeta på ett nytt sätt.

En MA Förstudie passar för er som:

Pratat leads länge, men inte kommit till skott. Ni som har flera system på plats, men inget bra sätt att samordnat driva kampanjer, mäta resultatet och leverera kvalificerade leads.

Varför en förstudie?

Vi vill vi poängtera att det är en handlingsplan som blir resultatet. Inte bara en skriftlig rapport. Förstudien gör att ni får en gemensam bild, använder samma termer och har samma syn på hur ni ska jobba, och vad som definierar ett kvalificerat lead i just er organisation.

Projektsteg

Vi driver vår förstudie primärt i workshopform där vi ställer frågor, jobbar i grupper, samtalar och drar slutsatser. Resultatet dokumenteras steg för steg och blir underlag både för en slutrapport och en presentation. Kortfattad ser det ut som följer:

  1. Uppstartsmöte för att sätta mål, förväntningar, avtal och tider
  2. Workshop I – Leadflow & Data
  3. Workshop II – Campaign & Content
  4. Workshop III – Tech & Integration
  5. Slutrapport & dokumentation

Infunnels MA Förstudie sammanfattas och levereras i form av vår egen bibel, något vi kallar för Infunnel Leadgen Workbook™.

Thank you for letting us know!