Du använder en gammal webbläsare. Var god uppgradera för att få en bättre upplevelse.

Marketing Automation CRM Integration

En CRM integration behöver inte vara svårt. Rent teknisk är mycket redan förberett om du väljer etablerade system.

Det kluriga är besluten du måste ta gällande vilken information som ska flyttas var och när. Vi på Infunnel hjälper er att välja rätt konfiguration, och i en serie workshops spikar vi tillsammans er Integration Workbook. Sedan tar det bara ett par dagar att sätta upp.

CRM integration passar för dig som

Vill få kontroll över dina leads och vill förse säljkåren med kvalificerade leads i rätt tid. Det passar också dig som kräver att säljarna rapporterar tillbaka om hur ett lead hanterats: har kunden kontaktats? Fanns budget? Hur mycket köpte de för? Samt alla andra kriterier som kan användas för vidare segmentering, advocacy eller upsales.

Så här kan en WS agenda se ut:

 • Introduktion till dagen, deltagare & roller
 • Genomgång av befintligt/valt CRM-verktyg
 • Genomgång av strategi & design
  • Datamodell
  • Closed-loop reporting
  • Sales enablement
 • Konfiguration
  • Data modell
  • Generella beslut om datamodellen, krav på fält för:
  • Leads
  • Kontakter
  • Konton (accounts)
  • Kampanjer
  • Möjligheter (opportunities)
  • Custom objects
 • Sammanfattning & nästa steg

Därefter gör vi en sammanfattande datamodell, eller som vi brukar kalla det: “Integration Workbook”. Det är en dokumentation av hur alla fält och flöden kopplas samman. Som kund får ni chans att revidera & diskutera under en kortare period, därefter genomför vi integrationen och håller de utbildningar som krävs i organisationen.

Tid & Krav

Vi föredrar att jobba snabbt, göra antaganden och sedan testa våra hypoteser i verkligheten. En heldagsworkshop kan ta oss långt. Ingen kan till 100% spika en korrekt köpresa, däremot kan en första integration snabbt ge värdefull data om vad som är rätt och vad som kan förbättras. Från er sida krävs en grupp som är väl insatta i köpresan och som kan fatta beslut om vägval kring CRM.

Kelly om Integration

Titta gärna på Martins samtal med Kelly Kandler, vår integrationsexpert i New York. Hon har gjort fler än 100 integrationer Marketing Automation – CRM.

Thank you for letting us know!