You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Lead Scoring – Att löpande poängsätta leads

En av de mest komplexa arbetsmomenten för marknadsförare som implementerar Marketing Automation är Lead Scoring. Det kräver samarbete, expertis och en bra datamodell för att driva en fungerade modell hela vägen i mål.

Martin Stenke, Lead Strategist

Hej! Jag heter Martin Stenke, och är en av grundarna till infunnel. Vi på infunnel är experter på att hjälpa företag att komma igång, exempelvis i Oracle Eloqua, Salesforce Pardot eller i Marketo.

Lead Scoring Webinar Banner

Vi har skapat strategier för många olika företag, under snart 10 års tid. Det har lärt oss vad som fungerar, och vad som inte fungerar. Det får inte bli för krångligt, och ändå är det viktigt att det blir rätt. Vi hjälper er med:

  • Alignment av Marknad & Sälj
  • Er första LS modell
  • Datamodell som grund
  • MQL & SQL definitioner
  • Formulär som bygger rätt data
  • Nurturing baserad på Lead Scoring

Och mycket mer. Tvekar du? Läs då mer om några av våra senaste kundprojekt.

Är du osäker på vad Lead Scoring är?

Lead Scoring är att att poängsätta leads/prospects utifrån olika parametrar. De vanligaste är aktivitet – vad du gör, och profil – vem du är eller representerar. Exempel: Du laddar ner en pdf – 10 poäng. Du väljer i formuläret att du är Marknadschef – 15 poäng. På det här sättet värderas varje lead kontinuerligt och ökar, OCH minskar i värde. Det var den korta historien….

Kundexempel