Du använder en gammal webbläsare. Var god uppgradera för att få en bättre upplevelse.
Relevant Content

Förvirrad av Marketing Automation? Här är sökorden du måste ha koll på

Du behöver inte ha en masterexamen i datavetenskap för att förstå dig på grunderna i Marketing Automation. Vissa sökord och fraser slängs runt utan att människor egentligen förstår vad de innebär. Såklart uppstår missförstånd och frustration.        

Här är sökordslistan som får dig att känna dig smartare och mer självsäker i styrelserummet.

Bakom kulisserna på Marketing Automation

Det finns mycket som pågår i bakgrunden av ditt Marketing Automation-program. Dina utvecklare pratar om “API” och marknadsförare nämner “soft bounce”. Det kan vara förvirrande när man inte vet vad orden betyder.

A/B test:

En process där du testar två olika versioner av samma variabel för att härleda vilken version som presterar bäst. A/B tester genomförs bland annat för dina rubriker, mejl, eller landningssidor.

Actionable Analytics:

Upptäckten av värdefulla mönster i din data. Det kan handla om trender, insikter, och annan viktig information som leder till att du kan ta bättre beslut.

Application Programming Interface (API):

API:er är en serie regler för datorprogrammering, som gör det möjligt för en applikation att hämta ut information från en tjänst och använda denna information i antingen sin egen applikation eller i sitt analysarbete. Det fungerar ungefär som en telefon: ett API ”ringer” din applikation och hämtar exakt den information som du vill använda i din egen mjukvara.

Soft Bounce vs. Hard Bounce:

Soft bounce är ett mejl som studsar tillbaka till sändaren därför att mottagarens inkorg är full eller mejlservern är temporärt otillgänglig. En hard bounce innebär att mejlet inte går att leverera på grund av ett större, mer permanent problem. Exempel: mottagarens e-post existerar inte, domännamnet existerar inte, eller mottagarens e-postserver har blockerat leveransen helt.

 

Optimera för konvertering

MA handlar om att skapa bättre resultat från din marknadsföring. Med hjälp av dessa ord och fraser kommer du få större avkastning.

Landningssidor:

En landningssida ska få besökaren att ta en specifik handling. Man skalar av designen och leder besökaren till en Call to Action (CTA). Det kan till exempel handla om ett köp, en nedladdning, eller att prenumerera på ett nyhetsbrev.

Call to Action (CTA):

Ett engelskt samlingsnamn för copy som ska uppmana till handling. ”Köp nu”, ”besök vår hemsida”, ”ring det här numret” är alla exempel på olika typer av calls to action.

Lead (or Demand) Generation:

Skapa intresse eller efterfrågan på dina produkter och tjänster genom olika marknadsföringsinsatser.

Lead Management:

Gör ditt företag mer lönsamt genom att meningsfullt spåra och interagera med dina leads under köpcykeln.

Lead Nurturing (eller Drip Marketing):

Ger dig möjligheten att skicka specifika budskap till ett visst segment med jämna mellanrum baserat på tid och/eller särskilda aktiviteter. Använd dig av denna metod för pågående marknadsföringskampanjer och  för att ”värma upp” leads som ännu inte är redo att köpa.

 

 Tack och välkommen!

“Vad har kund X för lead score?”

Nu närmar vi oss säljsnacket, där buzzorden fullkomligt dominerar. För att förbättra kommunikationen mellan marknad och sälj, använd följande ord.

Lead Scoring:

En metodik för att fastställa och ranka hur redo ett prospekt är att köpa.

Lead Grading:

Används ofta i samband med ett lead score. Ett betyg (t.ex A, B, C, D, etc.) indikerar hur väl ett prospekt passar in på din prospektprofil.

Marketing Qualified Lead (MQL):

Ett lead som har uppnått kraven för att bli kvalificerad av marknad. Dessa krav justeras i en leadscoremodell som sedan rankar personen. För att kvalificera ett lead sätter man ofta olika krav på profil och engagemang.

Sales qualified Lead (SQL):

Ett lead som har accepterats av säljteamet. I praktiken innebär det att säljpersonen följer upp på på leadet, antingen genom att ringa dem, mejla dem eller boka in ett möte med dem. Marknad och sälj måste komma överens om vad som kännetecknar ett SQL respektive MQL.

 

Lär känna din publik

Förstå din publik. Denna förståelse är avgörande för att du ska kunna skapa relevant och engagerande kommunikation som resulterar i fler leads och bättre kunder. Marknadsförare använder sig av följande ord för att prata om publiken.

Persona:

En ”persona” (även ”kundprofil”, ”idealkund”) är en representation av din kund, dvs. den person som du vill nå i din marknadsföring. Det är vanligt att man har flera ”personas”, baserade på olika kundbehov, produkter och tjänster. En ”persona” beskrivs ofta utförligt med hjälp av både statistik och kvalitativ data, t.ex. med hjälp av intervjuer. Syftet med en ”persona” är att man ska kunna skapa en tydlig bild av vem man vill prata med, så att man kan anpassa och förstärka kommunikationen mellan företaget och kunderna. Läs mer om Harvard Biz Review pyramid of needs.

Progressive Profiling:

Tillåter dig att visa nya formfält beroende på vilken information som redan finns samlad om kontakten. Det här betyder att dina prospekt inte behöver fylla i all information på en gång, utan man kan i stället samla in lite information åt gången och bygga upp profilen över tid.

Segmentering:

Handlar om att dela upp din målgrupp i ”personas” med olika intressen och behov. Dessa segment kommer senare bli marknadsförda till på olika sätt beroende på deras intressen.

Visitor vs. Lead vs. Opportunity:

En besökare är en anonym person som kommer till din sajt. Så fort de konverterar och delar med sig av sina kontaktuppgifter, blir de ett lead. Ett lead blir en möjlighet när en kontakt har skapats och det finns en chans att du kan sluta ett avtal med kunden.

 

Vad är det som är så automatiskt med Marketing Automation?

Marketing Automation är inte fullt så automatiskt som vi vill att det ska vara. Det är sant, du måste ha en dokumenterad strategi, engagerande innehåll och en väl genomtänkt och utförd distributionsplan. När du väl har alla viktiga bitar på plats, så finns det vissa delar som du kan – och borde – automatisera. Dessa är de “automatiska” delarna av Marketing Automation.

Trigger-based Marketing:

Automation-verktyg tar vissa handlingar (t.ex. lägga till en person på en lista, skicka ett mejl, etc.) beroende på vad besökaren – eller en grupp av besökare – gjort.

Workflow:

En samling interaktioner som är gjorda för att bygga relationen och ta hand om dina leads. Dessa arbetsflöden sker nästan alltid automatiskt, via bland annat marketing automation-verktyg, baserat på bl.a. demografisk information och beteende.

 

Sammanfattning

Nya buzzord föds på nytt varje dag, men principerna kvarstår. I denna lista har vi beskrivit några av de allra viktigaste begreppen inom Marketing Automation. Listan är naturligtvis inte fulländad. Vilka ord är dina favoriter? Twittra dina förslag till @weareinfunnel.

This Marketing Automation Dictionary is a collaboration between infunnel and our sister company, Spoon Agency. Main author: Olle Lindholm, @ollelindholm.