Du använder en gammal webbläsare. Var god uppgradera för att få en bättre upplevelse.
Adapted Process

Därför ska du använda A/B-testning

A/B-testning är ett enkelt knep för att förbättra din digitala marknadsföring. Ett av de absolut enklaste tillvägagångssätten för att öka effektiviteten vad gäller marknadssatsningar, är att pröva sig fram och mäta. Det är egentligen relativt enkelt: Du framför en hypotes, jämför A och B, analyserar resultaten och kommer med en slutsats.

Men trots att det är så enkelt så används det i förvånansvärt liten utsträckning. En undersökning av Marketing Sherpa om landningssidor visade exempelvis att enbart 40% av digitala marknadsförare validerar sina testresultat!

Så, varför är det så viktigt att testa?

Genom att testa två olika varianter och se vilka skillnaderna blir kan du snabbt få svar på vad som är effektivt och vad som inte är det. Det behöver inte alltid vara stora förändringar för att du ska kunna se resultat, till och med små ändringar som att byta en bakgrundsfärg på ett email, eller byta plats på en knapp, kan markant boosta din lead-generering.

Sett ur ett större perspektiv kan du testa allt ditt material och det sätt som du kommunicerar på, där testning kan svara på frågor som: ”Vilken typ av innehåll leder främst till att vi stänger kunder”, eller ”Vilken färg leder i de flesta fall till att mottagare klickar i våra mail?”. Men det är inget projekt du genomför endast en gång, utan du bör se det som en process där du ständigt blir bättre och mer effektiv för varje gång. Och ju effektivare du är, desto lönsammare blir ditt företag. Därför är det viktigt att testa.

 

Men jag kan inte hålla på och ödsla min dyrbara tid på att testa! Eller?

Att genomföra A/B-tester behöver  inte nödvändigtvis ta lång tid. Ett exempel är email-utskick: Känner du dig kluven kring vilken ämnesrad du ska använda för att er målgrupp ska öppna era mail? A/B testa! Skicka ut samma mail med två olika ämnesrader till var sitt segment innan du gör själva det stora utskicket. Mät och se hur responsen blir på de två olika mailen. Det mail som fått högst öppningsfrekvens skickar du sedan till det resterande, stora, segmentet.

 

Hur går jag tillväga då?

Börja med att ta fram en hypotes: Vad tror du kommer att hända om du gör si eller så? Börja stort för att senare gå in på smådetaljerna. Ponera att du ska ta fram en landningssida med ett formulär som du vill att dina leads ska fylla i. Du har två helt olika designer för denna sida, två olika idéer om hur upplägget ska se ut.

Då A/B-testar du detta på ett mindre segment och ser vilket av dem som statistiken talar för, öppningsfrekvens, klickfrekvens med mera. När den effektivare varianten har valts kan vi börja grotta ned oss i detaljerna, såsom färg, placering av innehåll och text. Se dock alltid till att enbart testa ett element åt gången.

Testar du flera på samma gång är det svårt att avgöra i efterhand vilken av ändringarna som egentligen gav upphov till resultatet. Om du till exempel byter färg på en knapp, samtidigt som du editerar ditt budskap i texten, och märker att det är fler som klickar är det svårt att avgöra om det var båda elementen som gav upphov till förändringen eller om det bara var ett av dem.

Och vilka element bör jag utföra tester på?

Text, tonalitet, knappar, bilder, timing. Allt detta går att testa relativt enkelt idag, särskilt med verktyg som exempelvis Marketing Automation. Om du vill få lite extra koll på Marketing Automation så läs mer om dess fördelar här. Detta varierar sedan såklart beroende på vilket medium du kommunicerar genom:

 

Email
– Tonalitet. Alltså hur du uttrycker dig i mailet med text. Fungerar den ton som du använder nu för er målgrupp eller kan den förbättras?
– Ämnesrad. Öppnar målgruppen dina mail? Kanske ändra avsändar-namnet så att målgruppen blir mer benägen att öppna ditt mail?
– Timing. Vilken tid ska utskicken ske? Fungerar dina utskick bäst vardagar klockan 10:00, eller är det kanske fler som har tid att kika på sina jobbmail under helgen?

 

Landningssida & Formulär
– Text. Hur mycket text ska finnas på landningssidan? Skulle det fungera bättre om du komprimerade texten och använde dig mer av punktlistor?
– Bilder. Hur många bilder ska finnas på landningssidan och var ska de placeras? Fungerar det bättre mot målgruppen att helt ta bort bilderna?
– Formulär-fält. Hur många fält ska du inkludera för att så många som möjligt ska komma på ditt event? Kommer fler att anmäla sig om du tar bort ett par fält, och hur kommer detta att påverka hur många som faktiskt närvarar?

Call-to-action
– Placering. Ska du placera knappen längst ned på sidan, eller ska den placeras högst upp också?
– Färg. Klickar folk på den blå knappen eller smälter den in med omgivningen? Ska du pröva en orange knapp för att skapa kontrast?
– Text på knapp. Bör man behålla ”Submit”, som vanligtvis är template-standard, eller ska du kanske pröva med att skriva ”Ladda ned här” istället?

 Tack!

 

 

Finns det något särskilt som är onödigt att testa?

Definitivt mindre textändringar och små korrigeringar. Om du ska du göra ett utskick och testa olika rubriker, se då till att de skiljer sig rejält från varandra. Ändrar du enbart något enstaka ord kommer du inte att uppleva någon skillnad.

Andra petitess-korrigeringar, som avstånd mellan texten och sidfoten på ett email, eller ökat radavstånd med några pixlar i en paragraf, kommer inte heller att ge några häpnadsväckande resultat. Detta bör du med andra ord inte lägga din dyrbara tid på.

 

Slutsats

A/B-testning ger dig omfattande möjligheter att optimera din marknadsföring. Du får också chansen att pröva dina teorier och se om någonting går att utveckla. Att A/B-testa är en process som gör att du kan fortsätta optimera och effektivisera dina marknadssatsningar och konstant öka din lönsamhet.

Vill du veta mer kring Marketing Automation och hur du på bästa sätt utför A-B tester? Kontakta oss på Infunnel så berättar vi mer.